Slaapgedrag Wavescholing

Uitnodiging

Ritme, regelmaat, structuur


Er wordt al jaren onderzoek gedaan naar slaap, dagelijks ritme en daarmee samenhangende verstoringen in gedrag en mogelijke oorzaken van diverse aandoeningen zoals slaapapneu, hoge bloeddruk en insomnia. Steeds weer blijkt dat een gezonde slaap en een regelmatig, structureel, ritme een grote bijdrage levert aan de algehele gezondheid van mensen.

Sinds enige tijd wordt er ook binnen instellingen voor mensen met een verstandelijke en/ of een lichamelijke beperking steeds meer aandacht besteed aan slaap en het dagelijkse ritme.

Vragen die hierbij gesteld worden zijn onder andere:

  • Wat is een gezond ritme?
  • Wat is een gezonde slaap?
  • Gelden de normen uit de literatuur ook voor de doelgroep binnen de instellingen voor mensen met een beperking?
  • Hoe kan ik vaststellen of er sprake is van een gezond ritme/ slaap?
  • Wat kan ik doen wanneer er sprake is van een niet normaal ritme of een afwijkende slaap?

Naast deze vragen zijn er nog vele andere vragen die verband houden met ritmiek en slaap. Het mini-symposium beoogd deze vragen met behulp van experts te beantwoorden en de discussie rondom slaap en ritme verder aan te wakkeren.