Slaapgedrag Wavescholing

Een licht laten schijnen op slaapgedrag .....

 ...... van mensen met een verstandelijke handicap zal plaatsvinden op:

 

Door omstandigheden zal deze scholing niet in 2019, maar 2020 plaatsvinden. Datum en locatie volgt z.s.m.


Het mini-symposium is met name bedoeld voor psychologen, orthopedagogen, ergo-therapeuten, fysiotherapeuten en medewerkers binnen instellingen die zich bezig houden met slaap en het dagelijkse ritme van hun klanten.